Publikacje

Ogłoszenie nr 803/W/2023/Oddział Kalisz

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Kategoria: Roboty elektroenergetyczne WN

ZP/5215/404MZI/2023/16003/16002 Wykonanie robót: ETAP I Budowa stacji transformatorowo - rozdzielczej 110/15 kV Ostrów Wschód w m. Ostrów Wielkopolski gm. Ostrów Wielkopolski ETAP IIa Rozbudowa rozdzielni 110 kV w stacji 400/110 kV Ostrów o szynę obejściową ...

Ogłoszenie nr 783/P/23/Oddział Kalisz

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania

Kategoria: Usługi projektowe elektroenergetyczne WN

ZP/4032/404MZI/2023/19011 Opracowanie dokumentacji: Przebudowa linii WN 110kV relacji Barłogi - Kopalina Soli Kłodawa na odcinku od słupa 11 do słupa 36 oraz dostosowanie do temperatury projektowej +80C na odcinku od GPZ Barłogi do słupa 36 ...

Ogłoszenie nr 689/P/23/Oddział Kalisz

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania

Kategoria: Usługi projektowe elektroenergetyczne WN

ZP/3549/404MZI/2023/19001 Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa linii WN 110kV Koło Wschód - Barłogi na odcinku od słupa nr 6 do słupa 31 oraz dostosowanie do temperatury projektowej +80°C na odcinku od słupa nr 5 do GPZ Barłogi ...

Ogłoszenie nr 794/U/23/Oddział Kalisz

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania

Kategoria: Usługi pozostałe

ZP/4096/404PUS5/2023/1 Wykonanie przewiertów pod linie kablowe SN i nn na terenie działania ENERGA - OPERATOR SA Oddział Wydział Usług Sieciowych w Koninie ...

Ogłoszenie nr 767/U/23/Oddział Kalisz

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania

Kategoria: Usługi pozostałe

ZP/3958/404PUS2/2023/1 Obsługa geodezyjna na terenie działania ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu Wydział Usług Sieciowych w Ostrowie Wlkp. obejmująca teren: powiat Ostrów Wlkp. ...

Ogłoszenie nr 736/D/23/Oddział Kalisz

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania

Kategoria: Dostawy

„Dostawa 60 szt. foteli biurowych w EOP/o Kalisz, al. Wolności 8” Postępowanie nr: ZP/3784/404OA/2023/1 ...

Ogłoszenie nr 745/U/23/Ostrów Wlkp.

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania

Kategoria: Usługi pozostałe

ZP/3836/4242MZE/2023/1 Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych - roczne kontrole ogólnobudowlane dla Rejonu Dystrybucji Ostrów Wielkopolski ...

Ogłoszenie nr 755/W/23/Oddział Kalisz

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania

Kategoria: Roboty elektroenergetyczne WN

ZP/3898/404MZZE/2023/1 Remont uziemień linii napowietrznych WN 110kV na terenie RD 1-4 w roku 2023 ...

Ogłoszenie nr 675/U/23/Oddział Kalisz

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania

Kategoria: Usługi pozostałe

ZP/3486/404OA/2023/1 Świadczenie obsługi Technicznej Pojazdów do 3,5t DMC na terenie RD Słupca ...

Ogłoszenie nr 677/U/23/Oddział Kalisz

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania

Kategoria: Usługi pozostałe

ZP/3490/404OA/2023/1 Świadczenie obsługi Technicznej Pojazdów powyżej 3,5t DMC na terenie RD Słupca ...