Publikacje

Ogłoszenie nr 526/P/22/Ciechanów/Sierpc/Płock

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Kategoria: Usługi projektowe elektroenergetyczne nn SN, Roboty elektroenergetyczne nn SN

Ogłoszenie nr 526 - RKW - wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ...

Ogłoszenie nr 524/W/22/Mława

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Kategoria: Roboty elektroenergetyczne nn SN

Ogłoszenie nr 524 - RKW - wykonanie robót budowlanych ...

Ogłoszenie nr 525/W/22/Sierpc/Płock/Ciechanów/Kutno/Mława

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Kategoria: Roboty elektroenergetyczne nn SN

Ogłoszenie nr 525 - RKW - wykonanie robót budowlanych ...

Wyniki - Ogłoszenie 489/W/22/Ciechanów/Mława

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania

Kategoria: Roboty budowlane

Wyniki - Ogłoszenie nr 489 - wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano - wykonawczym ...

Wyniki - Ogłoszenie nr 485/P/22/Mława/Ciechanów/Płock/Kutno

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania

Kategoria: Usługi projektowe elektroenergetyczne nn SN

Wyniki - Ogłoszenie nr 485 - wykonanie projektów budowlano - wykonawczych ...

Wyniki - Ogłoszenie nr 484/W/22/Płock/Ciechanów

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania

Kategoria: Roboty elektroenergetyczne nn SN

Wyniki - Ogłoszenie nr 484 - wykonanie robót budowlanych ...

Wynik - Ogłoszenie nr 473/W/22/Oddział Płock

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania

Kategoria: Roboty budowlane

Wykonanie prac remontowych polegających na izolacji fundamentów budynku biurowego MŁAWA ul. Warszawska 127 ZP/3344/707OA/2022/1 ...

Ogłoszenie nr 519/W/22/Ciechanów

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Kategoria: Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 519 - RKW - wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ...

Ogłoszenie nr 500/W/22/Oddział Płock

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Kategoria: Roboty budowlane

Przebudowa linii 110 kV Podolszyce-Góry dostosowanie do +80C ZP/3539/707MZI/2022/17007 ...

Ogłoszenie nr 518/P/22/Kutno/Sierpc/Ciechanów

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku

Rodzaj publikacji: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Kategoria: Usługi projektowe elektroenergetyczne nn SN

Ogłoszenie nr 518 - RKW - wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ...