Wznowienie działalności Rejonu Dystrybucji w Słupcy

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu informuje, że od 1 lipca 2018 roku zostaje wznowiona działalność Rejonu Dystrybucji w Słupcy. Od tego dnia sprawy związane z przyłączeniami obiektów do sieci elektroenergetycznej obsługiwane będą przez Punkt Obsługi Przyłączeń w Słupcy przy ulicy Bolesława Prusa 3. ...

Zmiana taryfy ENERGA-OPERATOR SA

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA obowiązująca od 15 marca 2018 r. Zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.6.11. 2017.JSz z dnia 14 grudnia 2017 roku, (Biuletyn branżowy URE – Energia elektryczna nr 197(2419) z dnia 15 grudnia 2017 roku), zmieniona decyzją nr DRE.WPR.4211.1.4. ...

Zmiana taryfy ENERGA-OPERATOR SA

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Z dniem 31 stycznia 2018 r. wprowadza się do stosowania zmieniona taryfę ENERGA-OPERATOR SA.  Zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.6.11. 2017.JSz z dnia 14 grudnia 2017 roku, (Biuletyn branżowy URE – Energia elektryczna nr 197(2419) z dnia 15 grudnia 2017 roku), taryfa ENERGA-OPERATOR SA zmieniona decyzją nr DRE.WPR.4211.1.4. ...

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Informujemy, że Prezes URE decyzją nr DRE.WPR.4211.6.11.2017.JSz z dnia 14 grudnia 2017 roku zatwierdził Taryfę ENERGA–OPERATOR SA na 2018 rok. Do pobrania:Taryfa ENERGA-OPERATOR SA na 2018 rok (plik w formacie pdf) ...

Nowe wytyczne dotyczące zasad kwalifikacji do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Wytyczne dotyczące zasad kwalifikacji do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców z dnia 17.10.2017r. wprowadzają możliwość ubiegania się o kwalifikację warunkową w zakresie sieci SN i stacji transformatorowych SN/nN.Do pobraniaWytyczne dotyczące zasad kwalifikacji do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców z dnia 17.10.2017r. ...

Zapytanie ofertowe – dostawa samochodow osobowych dla Centrali ENERGA-OPERATOR SA (sprawa numer N/1/AZ/ZO/18/17)

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zwraca się z zapytaniem ofertowym.  Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. ...

Wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Komunikat w sprawie opublikowania Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej  - Wytyczne SO GL.   W dniu 25 sierpnia 2017 r. opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym UE Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące pracy...

Dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia (sprawa numer: DT/5/17)

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku informuje, że w oparciu o art. 31a ustawy Prawo zamówień publicznych (tj., Dz.U. z 2015 r., poz. 2164z późn. zm. – dalej „PZP”) ogłasza dialog techniczny, którego celem będzie pozyskanie informacji niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunków umowy, w postępowaniu, którego...

Urząd Regulacji Energetyki podjął decyzję o uzgodnieniu aktualizacji planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

ENERGA OPERATOR SA informuje, że zgodnie z pismem DRE.WOSE.481.2.4.2017.MBa - Urząd Regulacji Energetyki podjął decyzję o uzgodnieniu aktualizacji planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na okres od 1 września 2017r do 31 sierpnia 2018r.   Przypominamy zatem odbiorcom, których wielkość mocy umownej przekracza 300kW o obowiązku zmniejszenia...

Zmiana zakresu dostaw inwestorskich - słupy i elementy ustojowe do elektroenergetycznych linii napowietrznych SN i nn

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Uprzejmie informujemy, że w następstwie zakończonej w ENERGA-OPERATOR SA prekwalifikacji na materiały elektroenergetyczne w asortymencie: - słupy i elementy ustojowe do elektroenergetycznych linii napowietrznych SN i nn odstępuje się od powierzania wykonawcom w/w materiału jako dostawy inwestorskiej. ...