Zapytanie ofertowe – Wykonanie studium wykonalności budowy systemu magazynowania energii, jako elementu infrastruktury sieciowej służącej do realizacji usługi regulacyjnej w obszarze pracy farm PV (sprawa numer N/1/AZ/ZO/15/17)

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zwraca się z zapytaniem ofertowym. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. ...

Komunikat do właścicieli instalacji wytwórczych

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Informujemy, że w dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (dalej: „NC RfG”). ...

Komunikat ENERGA-OPERATOR SA dotyczący usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

W związku z aktualizacją Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE S.A. (Karta aktualizacji IRiESP nr CB/17/2017) i wprowadzeniem zasad certyfikacji Obiektów Redukcji (ORed) wykorzystywanych do świadczenia usług redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego (OSP), ENERGA-OPERATOR SA uprzejmie informuje, że wnioski o wydanie certyfikatów dla...

Zapytanie ofertowe – zlecanie prac związanych z przygotowaniem studium wykonalności lub biznes planu oraz kompleksowego przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zwraca się z zapytaniem ofertowym - Zlecanie prac związanych z przygotowaniem studium wykonalności lub biznes planu oraz kompleksowe przygotowanie wniosków o dofinansowanie dla projektów realizowanych w ramach bezzwrotnych źródeł finansowania inwestycji wraz z wymaganymi załącznikami (sprawa numer N/1/AZ/ZO/3/17). ...

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA obowiązująca od 1 stycznia 2017 roku

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Informujemy, że Prezes URE decyzją nr DRE.WRE.4211.28.8.2016.KKu.MDę z dnia 15 grudnia 2016 roku zatwierdził Taryfę ENERGA–OPERATOR SA na 2017 rok. Do pobrania:Taryfa ENERGA-OPERATOR SA na 2017 rok (plik w formacie pdf) ...

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Informujemy, że Prezes URE decyzją nr DRE-4211-64(12)/2015/2686/IX/JSz z dnia 17 grudnia 2015 roku zatwierdził Taryfę ENERGA–OPERATOR SA na 2016 rok. Do pobrania: Taryfa ENERGA-OPERATOR SA na 2016 rok (plik w formacie pdf) ...